Helle
  Helle Amstrup, født 1965.  Uddannet sygeplejerske fra Herlev Sygeplejeskole i 1991.
  Har erfaring med pleje af alvorligt syge og døende patienter, almen kirurgisk og medicinsk sygepleje og skadestuearbejde - både i Danmark & udlandet.
  Jeg har ligeledes beskæftiget mig med ergonomi, og været konsulent for MBT Danmark.

  Jeg er medlem af Foreningen af Professionelle Kropsterapeuter i Danmark, og er Registreret Alternativ Behandler, RAB, der er en beskyttet titel, der kun må bruges
  af behandlere, der lever op til lovgivningens krav om bl.a. uddannelse, etik og god klinisk praksis. RAB er et resultat af et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen
  og Sundhedsministeriet.

  Udannet indenfor Kranio-Sakral terapi,Tensegrity & Bindevævsmasage på Stanley Rosenberg Instituttet i København & Silkeborg og er anbefalet af
  Stanley Rosenberg.

  Jeg modtager løbende supervision

  Jeg har været aktiv mediterende siden 1993 – boet i tibitansk ashram
  Uddannet i thai- massage 1996
  Deltaget i flere spirituelle udviklingskurser hos Guri Petersen
  Reiki Healing
  Hjerte Healing, Asger Lorentzen 2008

  Jeg betragter kroppen som en helhed, og ud fra de oplysninger du og din krop giver mig tilrettelægger vi behandlingen – jeg kan tilbyde at kombinere forskellige
  behandlingsmetoder, men alfa og omega er, at du selv er klar til forandring. Hvis du har levet med dine symptomer i lang tid, skal du være opmærksom på,
  at kroppen slipper spændinger i det tempo den og du er klar til – det er som at skrælle et løg.

  Når du er ude af balance prøver din krop at guide dig mod balance ved at manifestere symptomer som fysisk smerte, psykisk ubehag og uoplagthed.
  Jeg ser disse symptomer som kroppens forsøg på at fange vores opmærksomhed. Enhver ubalance starter med en spænding af føelsesmæssig eller fysisk karakter.
  De behandlingsmetoder jeg benytter mig af, har alle det samme formål - nemlig at hjælpe dig til at slippe spænding.

  Grundlaget for min behandling er en forståelse for sammenhængen mellem ydre påvirkninger, kroppens anatomi og fysiologi, psyke, energi og sjæleliv.


  Søg altid læge hvis du er syg,- ingen alternativ behandling kan erstatte et lægebesøg, men det kan være en rigtig god ide at kombinere
  den ordinerede lægelige behandling med alternativ behandling.