Nakke - piskesmæld


  Et piskesmæld betyder for mange mennesker et afgørende vendepunkt i deres liv – deres tilværelse ændrer simpelthen retning. De oplever – måske for allerførste
  gang – at kroppen sætter sig i førersædet, mens intellekt og det rationelle hoved pludselig er forvist til sidelinien.

  Mange forskelligartede symptomer optræder – ofte tilsyneladende uden sammenhæng og mening, og den etablerede lægeverden synes heller ikke at kunne stille
  noget op – hverken i form af piller eller behandling. Listen af symptomer virker umiddelbart endeløs – hovedpine, svimmelhed, træthed, kæbespændinger,
  nakkesmerter, søvnbesvær, koncentrationsbesvær, fordøjelsesproblemer, frustration, synsændringer og hukommelsesbesvær er blandt de hyppigste.
  Og hvad værre er – ofte er ALLE disse symptomer til stede samtidigt!

  Et piskesmæld har næsten altid store sociale konsekvenser – den lidt uhåndgribelige diagnose er ofte svær at håndtere, for såvel den piskesmældsramte som for
  dennes omgivelser. Et piskesmæld kan ikke lægges i gips og derved synliggøres – tværtimod er der som regel overhovedet ingenting at se, og omgivelserne har
  – forståeligt nok – svært ved at begribe det levende helvede, som den ramte befinder sig i.

  Helt centralt i behandlingen af et piskesmæld er den blide berøring – den alene kan afgøre, om behandlingen bliver en succes. Nervesystemet hos en
  piskesmældsramt er næsten altid ”stresset op” – det er, som om kroppen/nervesystemet stadig befinder sig i en ekstrem alarmtilstand. For overhovedet at have
  chancen for at hjælpe kroppen tilbage i ro, må vi respektere denne alarmtilstand – vi må møde kroppen, hvor den er! Belønningen for den blide berøring falder ofte
  i allerførste behandling – vi ”får lov” at nå strukturer, som ellers har været urørlige for andre. Vævet kan simpelthen mærke, at det ikke længere skal passe på
  – det sænker sine parader, og vender derved stille og roligt tilbage til bevægelse, til liv.

  Mange piskesmældsramte bliver ofte dybt forundrede over den rigtig gode virkning, som den benyttede behandlingsprotokol har. Typisk har de prøvet en del andre
  behandlingsmetoder, men har aldrig rigtigt oplevet blivende forandringer. Og pludselig ligger de så under et par næsten umærkelige hænder, og deres symptomer
  ”bliver væk”.